اخبار داخلی

1398/4/19 چهارشنبه به منظور ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ برنامه بازديد و نقاشي در كتابخانه عمومی شهيد مجيد موسوي بيده بازديد ازكتابخانه و كلاس نقاشي آزاد در كتابخانه عمومي شهيد مجيد موسوي بيده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان برنامه هاي زير در نيمه اول تير ماه در كتابخانه عمومي شهيد موسوي روستاي بيده انجام شد.

1-در دهم تير ازساعت 16كارگاه نقاشي آزاددربخش كودك كتابخانه  عمومي شهيدمجيدموسوي بيده برگزارگرديد وشركت كننده گان به دلخواه نقاشي كشيدند.

 2- در پانزدهم ازساعت 18عصر كودكان ونوجوانان  شركت كننده در كلاسهاي هلال احمر باهماهنگي قبلي از بخش كودك كتابخانه عمومي شهيدمجيدموسوي بيده بازديد و با خدمات كتابخانه آشنا شدند.در اين بازديد از بخش هاي مختلف كتابخانه بازدي به عمل آمد.

بيشتر