اخبار داخلی

1398/4/19 چهارشنبه در راستاي پر كردن اوقات فراغت اعضاي كتابخانه؛ برگزاري نمايشگاه آثار نقاشي در سالن اجتماعات كتابخانه عمومي انديشه شهر دستگرد كتابخانه عمومي انديشه شهر دستگرد اقدام به برگزاري نمايشگاه آثار نقاشي در سالن اجتماعات كتابخانه نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، كتابخانه عمومي انديشه شهر دستگرد در جهت تكريم هنرمندان بومي و نيز پر كردن اوقات فراغت اعضاي كتابخانه، اقدام به برگزاري نمايشگاه آثار نقاشي در كتابخانه نمود. در اين نمايشگاه 100 اثر نقاشي از خانم مالوردي به مدت 14 روز  در سالن اجتماعات كتابخانه به نمايش در آمد.
بيشتر