اخبار داخلی
1398/4/18 سه‌شنبه جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي؛ برگزاری جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان با حضور اکثریت اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان در سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.
در اين جلسه كه با حضور اعضاي انجمن و رئيس اداره اوقاف شهرستان منعقد شد؛ استفاده از ظرفيت هاي بالقوه شهرستان جهت ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني با مشاركت تمام ارگان هاي دولتي و سازمان هاي فرهنگي شهرستان در دستور كار جلسه قرار گرفت.
در این جلسه در مورد استفاده از موقوفات شهرستان در جهت امور فرهنگي و تاسيس كتابخانه در اماكن مذهبي و امامزادگان هفده تن و همچنين استفاده از مدارس تعطيل شده در روستاهاي شهرستان جهت تاسيس كتابخانه عمومي تصمیم گیری و بحث و تبادل نظر شد.
بيشتر