اخبار داخلی
4

2

3

1
1398/3/23 پنجشنبه در راستاي ترويج كتاب و كتابخواني؛ برگزاري دو نشست جمع خواني كتب جشنواره رضوي كودكان توسط كتابخانه عمومي امامت شهر افوس دو نشست جمع خواني كتب جشنواره رضوي كودكان توسط كتابخانه عمومي امامت شهر افوس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌ هاي عمومي استان اصفهان، هفته سوم خرداد ماه سال جاري كتابخانه امامت شهر افوس با برگزاري دو نشست جمع خواني از كتب جشنواره رضوي ميزبان اعضاي فعال بخش كودك خود بود. كتاب " كبوترها و آهوها"  نوشته "سيد احمد ميرزاده" و كتاب "فاطمه فاطمه" سروده "محمد مهاجراني" در توسط اعضا معرفي و جمع خواني شد.
بيشتر