اخبار داخلی
4

2

1

3
1398/3/23 پنجشنبه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ برگزاري مسابقه نقاشي جشنواره كتابخواني رضوي در مدرسه ابتدايي قدس شهرستان بويين مياندشت مسابقه نقاشي جشنواره كتابخواني رضوي در مدرسه ابتدايي قدس شهرستان بويين مياندشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌ هاي عمومي استان اصفهان، هفته اول خرداد ماه سال جاري ، مدرسه ابتدايي قدس در روز جشن پايان سال خود ميزبان كتابدار كتابخانه عمومي نبوت شهرستان بويين مياندشت بود. در اين روز كلاس اولي ها با گوش دادن به قصه هايي از كتاب فاطمه فاطمه توسط شمسي، كتابدار كتابخانه عمومي نبوت، كشيدن نقاشي را شروع كردند. اين دانش آموزان با اشتياق بسيار نقاشي هاي زيبايي را از قصه هاي اين كتاب به تصوير درآوردند. گفتني است جشنواره كتابخواني رضوي در حال حاضر در سطح كشور به صورت سراسري در حال برگزاري است.
بيشتر