اخبار داخلی
1

5

6

2

3

4
1398/3/23 پنجشنبه در راستاي برنامه هاي اجرايي جشنواره رضوي؛ برگزاري جلسات قصه گويي و نقاشي منابع جشنواره ي رضوي درمراكز فرهنگي شهرستان نايين هفته ي گذشته ؛برنامه قصه گويي و نقاشي با محوريت جشنواره رضوي با همكاري كتابخانه امام الرحمه (ع) و شعبه 2 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نايين و همچنين در كتابخانه نيستاني بافران اجرا گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در روزدوشنبه مورخ 1398/3/13 با نظر به كمبود فضاي كتابخانه مركزي نايين و با توجه به حسن همجواري با شعبه 2 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  و عنايت و همكاري سركار خانم شرعي مسئول محترم  اين مركز، برنامه بلندخواني، قصه گويي توسط هميار كتابدار خانم جلال پور و نقاشي با محوريت جشنواره رضوي و با حضور تعداد كثيري از كودكان  در اين مركزبرگزار شد.
بيشتر