اخبار داخلی
1
1398/3/23 پنجشنبه در راستاي تبليغ و اطلاع رساني نهمين جشنواره رضوي؛ برگزاري نشست كتابخوان با حضور نوجوانان بسيجي دركتابخانه عبدالله زيد حسني شهر رزوه و معرفي منابع جشنواره رضوي در راستاي تبليغ و اطلاع رساني نهمين جشنواره رضوي، نشست كتابخوان با حضور نوجوانان بسيجي  و با هدف معرفي منابع جشنواره رضوي دركتابخانه عبدالله زيد حسني شهر رزوه  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل كتابخانه هاي عمومی استان اصفهان، در راستاي تبليغ و اطلاع رساني نهمين جشنواره رضوي، نشست كتابخوان با حضور نوجوانان بسيجي  و با هدف معرفي منابع جشنواره رضوي دركتابخانه عبدالله زيد حسني شهر رزوه  برگزار شد.
بيشتر