اخبار داخلی
1

2

6

8

7

10

3

5

9

4
1398/3/23 پنجشنبه جشنواره كتابخواني رضوي؛ پويش كتابخوان مجازي ويژه جشنواره كتابخواني رضوي پويش كتابخوان مجازي ويژه جشنواره كتابخواني رضوي دركتابخانه هاشميه در حال برگزاري است.
نهمين جشنواره كتابخواني رضوي در سطح كشور در حال برگزاري است.  (#پويش_كتابخوان_مجازي) يكي از مهمترين و جذابترين بخش هاي اين جشنواره است . كتابخانه هاشميه اين روزها ميزبان دوستداران  كتاب و شركت كنندگان اين پويش ملي است.
بيشتر