اخبار داخلی
2

4

5

6

3

8

7

1
1398/2/24 سه‌شنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شد؛ برگزاري فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك همزمان با هفته سوم ارديبهشت ماه 1398 فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك برگزار شد.

برگزاري نشست كتاب خوان مدرسه اي با محوريت كتابهاي جشنواره رضوي در مدرسه حضرت فاطمه(س) شهر فرخي توسط كتابخانه عمومي ولايت شهر فرخي

كتاب كبوتر هاي گنبد نوشته سيداحمد ميرزاده توسط فاطمه اسلامي

كتاب كبوتر ها و آهوها نوشته سيد احمد ميرزاده توسط مينا غلامرضايي

كتاب فاطمه و فاطمه نوشته سيد محمد مهاجراني توسط فاطمه سادات علوي

كتاب 8 قصه از امام جواد عليه السلام براي بچه ها نوشته حسين فتاحي توسط معصومه عسگري

كتاب امام رضا عليه السلام نوشته زهرا عبدي توسط آرزو سلمان

 

برگزاري جمع خواني كتاب 8 قصه از امام جواد عليه السلام از مجموعه كتاب هاي جشنواره رضوي در كتابخانه ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي شهر جندق

روز پنجشنبه مورخ 19 ارديبهشت ماه 1398 جلسه جمع خواني با حضور تعدادي از اعضاي بخش كودك و نوجوان كتابخانه در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي برگزار شد. در اين جلسه كتاب 8 قصه از امام جواد عليه السلام توسط بچه ها جمع خواني شد.

 

 برگزاري نشست كتاب خوان كتابخانه اي در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي شهر جندق

روز شنبه مورخ 21 ارديبهشت ماه 1398 در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي جلسه نشست كتاب خوان كتابخانه اي با حضور تعدادي از اعضا بخش كودك و نوجوان برگزار شد. در اين نشست تعداد 4 كتاب از كتاب هاي معرفي شده جشنواره رضوي معرفي گرديد.

بيشتر