اخبار داخلی
1

2
1398/2/24 سه‌شنبه كارگاه مشاوره و روانشناسي؛ برگزاری كارگاه روانشناسي مزاج شناسي و شناخت مزاج كارگاه مشاوره و روانشناسي مزاج در كتابخانه عمومی شهيد مجيد موسوي بيده برگزارگرديد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، روز شنبه بيست ويكم ارديبهشت ماه نودوهشت ساعت 15 تا 18 در سالن مطالعه كتابخانه شهيدمجيدموسوي كارگاه مشاوره وروانشناسي شناخت مزاج يامزاج شناسي باحضر تعدادي ازاهالي و باحضور سركارخانم غلامي فوق ليسانس روانشناسي برگزار گرديد.

بيشتر