اخبار داخلی
3

2

1
1398/2/24 سه‌شنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ كانون قرآن و نهج البلاغه علامه فيض، كتابخانه عمومي ملامحسن فيض كاشاني(ره) كانون‌ قرآن و نهج البلاغه علامه فيض كتابخانه عمومي ملامحسن فيض كاشاني (ره) برنامه‌هايي را در راستاي ترويج معارف قرآن كريم، نهج البلاغه ، مسابقات كتابخواني، نشست كتابخواني و معرفي كتاب و فعاليتهاي فرهنگي برگزار مي كند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، در راستاي ترويج فرهنگ قرآني و گسترش فرهنگ مطالعه از تاريخ 24آبان 97 تاكنون جلسات هفتگي كانون فرهنگي قرآني "علامه فيض" در روزهاي يكشنبه هر هفته ساعت 9 صبح همراه با  فعاليت هاي فرهنگي از قبيل تفسير نهج البلاغه ؛مسابقات كتابخواني نهج البلاغه و نشست كتابخواني و معرفي كتاب و... برگزار شده است.  تاكنون نيمي از نهج البلاغه در قالب شش مسابقه كتابخواني در سال 97 برگزار شده و ان شالله با برگزاري 6مسابقه كتابخواني ديگر در شش ماهه اول سال 98 مسابقات كتابخواني تفسير نهج البلاغه كامل خواهد شد.

بيشتر