اخبار داخلی
2

1
1398/2/24 سه‌شنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ جمع خواني كتاب باكبوترهاي گنبد نوشته احمدميرزاده در كتابخانه عمومي ملامحسن فيض كاشاني(ره) جمع خواني كتاب باكبوترهاي گنبد نوشته احمدميرزاده با حضور كودكان و نوجوانان در كتابخانه عمومي ملامحسن فيض كاشاني (ره) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، در راستاي برگزاري نهمين دوره جشنواره كتابخواني رضوي و تشويق اعضاء مخصوصا كودكان و نوجوانان به شركت در اين جشنواره، منابع آن معرفي و توضيحاتي ارائه شد. كودكان و نوجوانان عضو كتابخانه عمومي ملامحسن فيض كاشاني (ره)  به جمع خواني  منابع جشنواره در رده سني خود پرداختند كه در انتها هر كدام برداشت خود از داستان را به تصوير كشيدند. در اين جلسه ابتدا كتب معرفي و نحوه برگزاري جشنواره بيان شد و سپس كتاب "باكبوترهاي گنبد" نوشته احمدميرزاده توسط اعضاي كودك و نوجوان جمع خواني شد. هدف از برگزاري اين برنامه ها ايجاد محيطي جذاب و متنوع براي كودكان و نوجوانان و بستري براي رشد ذهني بهتر آنان با كتاب و كتابخواني مي باشد
بيشتر