اخبار داخلی
6

3

4

5

1

2
1398/2/24 سه‌شنبه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ اهداي پرژكتور جهت روشنايي كتابخانه و همچنين MDF جهت پارتيشن بندي بخشهاي كتابخانه عمومی انجمن آثار ملي 70 ميليون ريال كمك توسط خيّر محترم، پروفسور شروين عرفاني به كتابخانه انجمن آثار ملي جهت نورپردازي و پارتيشن بندي بخشهاي كتابخانه اهداء شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، كتابخانه عمومي انجمن آثار ملي كاشان از جمله كتابخانه هاي قديمي شهرستان است، كه در طبقه زيرين مسجد آقابزرگ واقع مي باشد. مكان كتابخانه با توجه به بافت سنتي و قديمي با كمبود شديد نور مواجه است. همچنين جهت جابجايي قفسه هاي كتاب و نبود دوربين مدار بسته در كتابخانه و نظارت بر رفت و آمد مراجعين، ايجاد پارتيشن در كتابخانه ضرورت داشت. در همين راستا با پيگيريهاي جواد جاويدان، كتابدار و نماينده كتابخانه و تماس با افشين عاطفي ( نويسنده و محقق كاشان ) رابط خيّر محترم كاشاني، پروفسور شروين عرفاني، مبلغ 70 ميليون ريال توسط ايشان جهت نورپردازي و پارتيشن بندي بخشهاي آن، به كتابخانه عمومی انجمن آثار ملي اهدا شد.
همچنين يادآور مي شود پروفسور شروين عرفاني در سالهاي قبل اقدام به تعويض درب ورودي كتابخانه نموده؛ و نيز در جهت ترويج فرهنگ مطالعه تعداد 700 جلد كتاب به كتابخانه انجمن آثار ملي كاشان اهداء کرده بود.
بيشتر