اخبار داخلی
1
1398/2/24 سه‌شنبه ديدار با فرماندار؛ ديدار رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان با فرماندار شهرستان رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان با فرماندار و بخشدار شهرستان ديدار كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان با فرماندار و بخشدار شهرستان ديدار كرد.

در اين جلسه كه در خصوص بودجه تملك دارائي در محل اداره كتابخانه هاي عمومي تشكيل گرديد، گزارش جامعي از نحوه هزينه كرد سال گذشته به آقاي يارمحمديان فرماندار شهرستان داده شد . همچنين در خواست نيازمنديهاي سال جديد نيز به سمع و نظر ايشان رسيد.

بيشتر