اخبار داخلی
3

1

2
1398/1/26 دوشنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ برگزاري جمع خواني با حضور اعضاي كتابخانه در كتابخانه عمومي صديقه الزهرا (س) جلسه جمع خوانی با حضور اعضاي كتابخانه در كتابخانه عمومي صديقه الزهرا (س) نجف آباد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، جلسه جمع خوانی با حضور اعضاي كتابخانه در كتابخانه عمومي صديقه الزهرا (س) نجف آباد برگزار شد.

در این جلسه جمع خواني كتاب «فواره گنجشكها با سي و دو داستان» به قلم محمود پور وهاب، بر اساس روايات مستند به صورت پيوسته زندگاني امام جعفر صادق با حضور اعضاي كتابخانه (رضا قندهاري، علي باقري، محمد رضا باقري، مهدي باقري وعلي بوعذار) در كتابخانه عمومي صديقه الزهرا (س) برگزار گرديد.
بيشتر