اخبار داخلی
2

1
1398/1/26 دوشنبه نشست کتابخوان مدرسه ای؛ برگزاري نشست كتابخوان مدرسه اي ويژه گروه ابتدائي مدرسه دخترانه امير نادر نشست كتابخوان مدرسه اي در مدرسه دخترانه امير نادر با همت کتابداران کتابخانه عمومی شیخ بهایی نجف آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، نشست كتابخوان مدرسه اي در مدرسه ابتدائی دخترانه امير نادر، با همت کتابداران کتابخانه عمومی شیخ بهایی نجف آباد و با حضور فنایی، کتابدار کتابخانه شیخ بهایی، برگزار شد.
در این نشست محدثه قادري، کتاب «قصه هاي معنوي زبان حيوانات»  از راضيه ايماني خشنود، پريا باقري كتاب «افسانه در فرهنگ مردم ملاير» از كاوس ندائي، الناز عباسي كتاب «طوطي و بازرگان» از پرويز اميني، عسل كاظمي كتاب «دختري با روبان سفيد» از مژگان كلهر، نرگس خدادوست كتاب «شهر كرمها» از محمد تاجيك و مهيا حري کتاب «كله پوك و عاقل» از عبدالرحمان ديه جي را معرفی کردند.
بيشتر