اخبار داخلی
1
1398/1/25 يكشنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ ديدار رئیس اداره كتابخانه هاي عمومي فريدونشهر با شهردار فريدونشهر رئیس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان با حضور در محل شهرداری فریدونشهر، با شهردار این شهر ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، غلامرضا جعفری، رئیس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با حضور در محل شهرداری فریدونشهر، با سيد هاشم حسيني، شهردار این شهر، ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدارغلامرضا جعفري، رئیس اداره کتابخانه های شهرستان، ضمن تبريك سال جديد و هم چنين اعياد شعبانيه مطالبي را در مورد فعاليتهاي كتابخانه ها در سال جديد و وضعيت مالي انجمن كتابخانه ها بيان کرد و خواهان پرداخت به موقع سهم نيم درصد شهرداري شد.
بيشتر