اخبار داخلی
1

2
1398/1/25 يكشنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ برگزاري نشست كتابخوان كتابخانه اي با همكاري كتابخانه عمومی حضرت رسول اكرم (ص) نشست كتابخوان كتابخانه اي با همكاري كتابخانه عمومی حضرت رسول اكرم (ص) و خانه فرهنگ شهر كهريزسنگ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، با مشاركت كتابداران، فعالان فرهنگي شهر كهريزسنگ، اعضا كتابخانه عمومی رسول اكرم (ص) و جمعي از علاقه مندان به كتاب و كتابخواني، نخستين نشست كتابخوان سال 98 با همكاري كتابخانه رسول اكرم (ص) و خانه فرهنگ شهر كهريزسنگ برگزار شد.

بيشتر