اخبار داخلی
3

1

2
1397/12/21 سه‌شنبه به مناسبت روز زن برگزار شد؛ برگزاري جلسه مشاوره توانمنديهاي اجتماعي زنان جلسه مشاوره توانمندي هاي اجتماعي زنان، به مناسبت بزرگداشت روز زن، در كتابخانه عمومی شهيد دستغيب شاهین شهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، جلسه مشاوره توانمندي هاي اجتماعي زنان، به مناسبت بزرگداشت روز زن، در كتابخانه عمومی شهيد دستغيب شاهین شهر برگزار شد.
بيشتر