اخبار داخلی
2

1
1397/12/21 سه‌شنبه جمع خواني و معرفي كتاب؛ برگزاری برنامه جمع خواني و معرفي كتاب با حضور خردسالان كتابخانه برنامه جمع خواني و معرفي كتاب «خواجه نصير الدين طوسي»؛ دركتابخانه عمومي انديشه نوين چمگردان شهرستان لنجان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، برنامه جمع خواني و معرفي كتاب «خواجه نصير الدين طوسي»؛ دركتابخانه عمومي انديشه نوين چمگردان شهرستان لنجان برگزار گردید.
بيشتر