اخبار داخلی
1
1397/12/21 سه‌شنبه جمع خواني؛ برگزاري جلسه جمع خواني ويژه كودك و نوجوان در كتابخانه عمومی شهيد توكلي جلسه جمع خواني ويژه كودك و نوجوان در كتابخانه عمومی شهيد توكلي شهرستان لنجان با حضور اعضای کتابخانه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، جلسه جمع خواني ويژه كودك و نوجوان در كتابخانه عمومی شهيد توكلي شهرستان لنجان با حضور اعضای کتابخانه برگزار شد.
بيشتر