اخبار داخلی
1
1397/12/21 سه‌شنبه شعرخواني؛ برگزاری كارگاه شعر و نقد شعر توسط انجمن نويسا كارگاه شعر و نقد شعر توسط انجمن نويسا در كتابخانه عمومی شهيد توكلي شهرستان لنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، كارگاه شعر و نقد شعر توسط انجمن نويسا در كتابخانه عمومی شهيد توكلي شهرستان لنجان برگزار شد.
بيشتر