اخبار داخلی
2

1
1397/12/21 سه‌شنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ برگزاری برنامه جمع خواني و معرفي كتاب با حضور اعضای خردسال كتابخانه با حضور جمعی از اعضای کودک و خردسال، برنامه جمع خواني و معرفي كتاب «راز نماز»؛ دركتابخانه عمومي انديشه نوين چمگردان برگزار گردید. به گزارش روابط مومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، با حضور جمعی از اعضای کودک و خردسال، برنامه جمع خواني و معرفي كتاب «راز نماز»؛ دركتابخانه عمومي انديشه نوين چمگردان برگزار گردید.
بيشتر