اخبار داخلی
انجمن آران و بیدگل
1397/11/14 يكشنبه با حضور سرپرست کتابخانه های عمومی اصفهان؛ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی آران و بیدگل برگزار شد جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل با حضور امیر هلاکویی، سرپرست کتابخانه های عمومی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی آران و بیدگل با حضور امیر هلاکویی، سرپرست کتابخانه های عمومی استان، اسماعیل بایبوردی، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان؛ میثم نمکی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جواد رنجکش، رئیس اداره کتابخانه های عمومی، شهرداران، اعضای شورای شهر، رئیس اداره آموزش و پرورش و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه جواد رنجکش، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در کتابخانه های عمومی دستور جلسه انجمن را قرائت کرد.

در ادامه جلسه نیز اعضا به بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها و برنامه های پیشنهادی در خصوص دستور جلسه و مسائل مطرح شده پرداختند.

پس از این جلسه امیر هلاکویی، سرپرست کتابخانه های عمومی اصفهان، از کتابخانه عمومی شهر نوش آباد، کتابخانه مشارکتی اما حسن مجتبی (ع) محمد آباد مرکزی، پروژه در حال تاسیس کتابخانه عمومی شماره ۲ آران و بیدگل با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه در حال تاسیس سفید شهر، آران و بیدگل با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی بازدید کرد.

بيشتر