اخبار داخلی
اهدای كمك هاي مردمی از طرف جمعي از خيرين اصفهاني براي مردم سيل زده به كتابخانه عمومی خورزوق
ميزباني كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد با برنامه هاي متنوع فرهنگي
برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي دردي ماه در كتابخانه  عمومي روح الامين گرگاب
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان مباركه
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان  گلپايگان
برگزاري جلسه ي انجمن شهرستان مبارکه
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه عمومي استاد فضائلي سميرم
برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي به ميزباني كتابخانه هاي عمومي شهرستان دهاقان در دي ماه98
برگزاري فعاليت هاي متنوع فرهنگي در نيمه دوم دي ماه در كتابخانه عمومي نبوت شهرستان بويين مياندشت
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوانسار
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه عمومي ونك
برگزاري برنامه هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان لنجان
برگزاري مراسم بزرگداشت سردارشهيد سپهبد قاسم سليماني در كتابخانه عمومي مجتهدالزمان بيدگلي
 برگزاري نمايشگاه كتاب با 50 درصد تخفيف در كتابخانه عمومي نطنز
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك
اهدا و وقف  كتاب از سوي خانواده مرحوم رحمت اله عشقي به كتابخانه عمومي شهيد همت شهرضا
برگزاري برنامه هاي فرهنگي با همكاري مدارس در كتابخانه به همت  lمسئول كتابخانه عمومي دكتر اميني شهرستان شهرضا
برگزاري برنامه جمع خواني كتاب حاج قاسم و دلنوشته هاي دانش آموزان مدرسه صالح
اجراي فعاليت هاي متنوع فرهنگي توسط كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار در هفته پاياني دي ماه
ميزباني كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد با برنامه هاي متنوع فرهنگي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...