اخبار برگزیده
1398/9/3 يكشنبه گزارش تصویری/ آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان با محوریت تجلیل از مقام شامخ سردار سرلشکر شهید حاج محمد ابراهیم همت (ره) و رونمایی از تمبر این شهید سرافراز، در شهرستان شهرضا برگزار شد.

خواهر سردار شهید همت پورخاقان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا ناصر اسدی، سرپرست فرمانداری شهرضا آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  سید علی شکراللهی، شاعر آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  گروه سرود مولا آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  علی اکبر مرتضایی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کاشان آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  امیر هلاکویی، سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  حبیب قاسمی، شهردار شهرضا خانواده شهید مدافع وطن، شهید محمد مرادی آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان  آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان
بيشتر