اخبار برگزیده
1398/4/31 دوشنبه جشنواره استانی اهدای کتاب؛ برگزاری جشنواره استانی اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی استان اصفهان تحت عنوان «بِحار کتاب، انوار دانایی» اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان در راستاي گسترش فرهنگ كتابخواني، در نظر دارد نسبت به اجراي طرح اهداي كتاب با عنوان بحار كتاب، انوار دانايي با سه هدف عمده‌ي ترويج فرهنگ اهداي كتاب در بين مردم؛ تامين منابع كتابخانه‌هاي محروم و انجام فعاليتهاي ترويجي مانند معرفي كتاب، كتابخواني و برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي خصوصا پيرامون شخصيت برجسته علامه مجلسي(ره) اقدام نمايد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، بدليل تحريم هاي ظالمانه و شرايط سخت اقتصادي فعلي، افزايش قيمت كاغذ و به تبع آن كتاب، بسياري از مردم فرهنگ دوست و اهل مطالعه، با مشكلات عديده در خصوص تامين منابع اطلاعاتي و كتاب، رو دررو هستند و مطمئنا يكي از دستگاههايي كه مي تواند در اين راستا كمك راهگشايي كند نهاد كتابخانه هاست.
اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان در راستاي گسترش فرهنگ كتابخواني، در نظر دارد نسبت به اجراي طرح اهداي كتاب با عنوان "بحار كتاب، انوار دانايي" با سه هدف عمده‌ي ترويج فرهنگ اهداي كتاب در بين مردم؛ تامين منابع كتابخانه‌هاي محروم و انجام فعاليتهاي ترويجي مانند معرفي كتاب، كتابخواني و برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي خصوصا پيرامون شخصيت برجسته علامه مجلسي(ره) اقدام نمايد.
مردم عزيز استان و خيرين گرامي مي توانند در بازه زمانی اول مرداد ماه لغایت 15 مهرماه 98، با اهداي كتاب به نزديكترين كتابخانه زير مجموعه نهاد در محل سكونت خود، در اين امر خداپسندانه و ملي مشاركت داشته باشند.

 
بيشتر