منوی اصلی


چارت سازمانی اداره کل


امیر هلاکویی - سرپرست اداره کل    
                        a.halaquei@isfahanpl.ir 

           
         

                         سجاد کرم - رییس اداره حراست    
                         herasat@isfahanpl.ir
          


امیر هلاکویی - سرپرست معاونت و رییس اداره کتابخانه ها
                       
la@isfahanpl.irمحسن شمس اژه ای -رییس اداره برنامه ریزی،انجمن ها و مشارکت ها
                          barnameh@isfahanpl.ir         
     


                       
                          سرپرست اداره اداری و مالی
                          
mali@isfahanpl.ir   

                          

 حامد حاتمی - مسئول دفتر مدیرکل
                         
h.hatami@isfahanpl.ir
  


 احسان محمدی- سرپرست امور مالی

     

                         
رسول شاهرخی نیا - مسئول امور اداری
                        
edari@isfahapl.irامید طبیبی - کارشناس مسئول مالی
                        
o.tabibi@isfahanpl.irحجت ناصری - کارشناس امور مشارکت ها
                        
h.naseri@isfahanpl.ir
        


مجید خدامی - مسئول امور عمومی و انبار
                        
m.khodami@isfahanpl.ir جلال شمس - کارشناس مسئول توسعه کتابخانه ها                 
                            j.shams@isfahanpl.ir

                                     
             
                           
فرهاد سلیمیان - کارشناس فناوری اطلاعات 
                       amar@isfahanpl.ir
                              

                  

                                         
مجید فرهادی - کارشناس امور فرهنگی
                         
farhangi@isfahanpl.ir 

                                               
                         اسماعیل زمانی مقدم - کارشناس مسئول امور عمرانی 


                         سعید نظام زاده - جمعدار و امین اموال اداره کل     


                         
مهدی شفیعی - کارشناس مسئول حراست


                         مهدی مجید - کارشناس حراست
   


                         دل آرام فراهانی - کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
    
                         it@isfahanpl.ir
    
                                                                                     
                         
                         منیره حجازی - کارشناس مسئول امور اداری اداره کل
                         edari@isfahanpl.ir 


                        سمیه حسامی - کارشناس مسئول منابع
                        manabe@isfahanpl.ir
                                  
                        
                        فاطمه سلحشور - کارشناس توسعه کتابخانه ها
                        

                        سمانه قاسمی - کارشناس مسئول بودجه و منابع درامدی


                        طاهره نصری - مسئول دبیرخانه


                        اعظم بیگ لو - کارشناس مسئول برنامه ریزی، آمار و پژوهش
                      
                                                                   

نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.