اخبار داخلی
1
1398/1/25 يكشنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی نجف آباد با شهردار گلدشت رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نجف آباد با شهردار گلدشت دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، احمد احمدی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی نجف آباد، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با غلامی، شهردار گلدشت، دیدار و گفتگو کرد.
احمدی، در اين ديدار ضمن تقدير و تشكر از حمايت ها واقدامات شهرداري نسبت به واريز نيم درصد شهرداري در سال 97 خواهان همكاري هرچه بيشتر ايشان جهت پرداخت سهم نيم درصد ماهها و سالهاي آتي شده و در پايان بر امر ترويج كتاب و كتابخواني پرداخته و راهكارهايي جهت ارتقاء فرهنگ كتاب و كتاب خواني ارائه کرد. شهرداري گلدشت در سال 97 مبلغ 200/000/000 ریال بابت سهم نيم درصد به حساب انجمن كتابخانه ها واريز کرد.

بيشتر