منوی اصلی

اطلاعات تماس ستاد اداره کل کتابخانه های استان اصفهان

تلفن مستقیم

داخلی

تلفن های اداره کل

امیر

هلاکویی

سرپرست اداره کل

32126151

32126151

حامد

حاتمی

مسئول دفتر مدیرکل

 

100  -    123

32126155

نرگس

قربانی

ذی حساب

32124955

157 

32126158

سجاد

کرم

رییس اداره حراست

 

136

32126152

مهدی

 شفیعی

کارشناس مسوول حراست

 

137

32126156

مهدی

مجید

کارشناس حراست

 

120

32220070

مجید

فرهادی امینه

کارشناس امور فرهنگی

 

131

32126157

دل آرام

فراهانی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

 

163

32124955

فرهاد

سلیمیان

کارشناس فناوری اطلاعات

 

162

نمابر دفتر

محسن

منتظر القائم

کارشناس مسئول روابط عمومی

 

130

32126153

رسول

شاهرخی نیا

کارشناس امور حقوقی

 

171

محسن

شمس اژه ای

رییس اداره برنامه ریزی مشارکت ها و انجمن ها  

 

133

نمابر دبیرخانه

جلال

شمس

کارشناس مسوول توسعه کتابخانه ها

 

140

32126150

فاطمه

سلحشور

کارشناس توسعه کتابخانه ها

 

170

 

سمیه

حسامی

کارشناس تامین منابع

 

169

 

حکمت

ایزدی

کارشناس امور انجمن ها

 

141

 

حجت

ناصری اصفهانی

کارشناس امور مشارکت ها

 

143

 

اعظم

بیگ لو

کارشناس مسئول برنامه ریزی، آمار و پژوهش

 

164

 

سید موسی

نوابی

سرپرست اداری مالی

 

124

 

سید هومن

نبوی

 

160

 

منیره

حجازی

کارشناس مسوول امور اداری

 

166

 

مجید

خدامی

مسوول امور عمومی و انباردار

 

168

 

کاظم

توسلی

 

 

168

 

علی

شاه پسندی

کارمند امور مالی اداره کل

 

127

 

امید

طبیبی

کارشناس مسوول مالی

 

128

 

سمانه

قاسمی فلاورجانی

کارشناس مسوول بودجه ومنابع درآمدی

 

164

 

طاهره

نصری نصرآبادی

مسوول دبیرخانه و ماشین نویس

 

165

 

سعید

نظام زاده

جمعدار و امین اموال

 

126

 

ابراهیم

طالب زاده

مسوول کارپردازی

 

168

 

نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.