فهرست

شهرستان نائين

به منظور تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه؛ فعالیت‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌ عمومی نیستانی بافران برگزار شد فعالیت‌های متنوع فرهنگی به منظور تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه در کتابخانه‌ عمومی نیستانی بافران برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان، فعالیت‌های متنوع فرهنگی با حضور اعضاء و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در کتابخانه نیستانی بافران برگزار شد.
بازدید مهدها و مدارس، معرفی و آشنایی با بخش‌های کتابخانه، نمایشگاهی از تازه‌های کتاب، معرفی کتاب و قصه‌گویی از برنامه‌های فرهنگی برگزار شده در کتابخانه نیستانی بافران بود.

گفتنی است، برگزاری برنامه‌های فرهنگی راهی برای تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش آشنایی عموم مردم و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در کتابخانه‌های عمومی است.
منبع: naein