فهرست

شهرستان خوانسار

در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شد؛ برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري همزمان با هفته چهارم مرداد كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي براي بانوان در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با هفته چهارم مرداد كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي براي بانوان در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري برگزار شد.

در این كارگاه که با هدف آموزش مهارت هاي زندگي برای اعضای کتابخانه با سخنراني فريدوني، كارشناس شبكه بهداشت و درمان برگزار شد، موضوعاتي از جمله مراحل حل مسئله، اعتماد به نفس در زندگي، مقابله با مشكلات زندگي با كمك گرفتن از افراد باتجربه، بررسي سود و زيان و تحليل هر راه حل و نتيجه گيري و انجام بهترين كار ممكن مطرح شد.

 
کلمات کليدي
کارگاه آموزشی, کتابخانه عمومی آیت ا.. میرکبیر خوانساری