فهرست

شهرستان مباركه

به منظور بررسی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی؛ مديركل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان از كتابخانه هاي عمومی شهر مبارکه بازدید كرد حجت الاسلام و المسلمين رمضانعلي معتمدي، مدير كل كتابخانه هاي عمومی استان اصفهان از فرهنگسراهای اشراق و غدیر شهرستان مباركه بازدید کرد و با کتابداران در خصوص مسایل و مشکلات کتابخانه های عمومی گفتگو کرد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمين رمضانعلي معتمدي مديركل كتابخانه هاي عمومی استان از فرهنگسراهای اشراق و غدیر شهرستان مباركه بازدید کرد و با کتابداران در خصوص مسایل و مشکلات کتابخانه های عمومی گفتگو کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ضمن تقدير و تشكر از زحمات كتابداران و ارائه راهكارها و پيشنهاداتي جهت افزايش سرانه مطالعه تصریح کرد: با توجه به ضرورت ترويج و توسعه امر كتابخواني و جذب حداكثري اعضا و استفاده بهينه از ظرفيت كتابخانه هاي شهرستان، جلسه هم اندیشی كتابداران به همت رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان به صورت ماهيانه برگزار گرديده تا از نزديك مشکلات كتابخانه و همچنين اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده، تشريح و بررسي گردد.

وی در ادامه گفت: دعوتنامه هايي براي شهروندان تهيه شود تا از اين طريق ضمن اطلاع آنان از اخبار و رويدادهاي كتابخانه، به عضويت در كتابخانه و مطالعه ترغيب گردند.

در اين ديدار حجت الاسلام معتمدي از نزديك در جريان مشکلات و مسائل كتابخانه ها قرار گرفته و قول مساعدت جهت رفع نواقص و محدوديت هاي موجود در كتابخانه هاي شهرستان داده شد.

گفتنی است، فرهنگسراهای اشراق و غدیر مبارکه در سال 1400 توسط شهرداری مبارکه به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار شده است.