فهرست

شهرستان مباركه

در راستاي گرامیداشت ايام الله دهه فجر انجام شد؛ برگزاري نقاشي متري ويژه دهه فجر در كتابخانه هاي عمومي شهرستان مباركه در راستاي ايام الله دهه فجر كتابخانه هاي عمومي شهرستان مباركه اقدام به برگزاري نقاشي متري در بهمن ماه نمودند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ايام الله دهه فجر و چهل و چهارمين پيروزي انقلاب اسلامي ايران كتابخانه هاي عمومي شهرستان مباركه اقدام به برگزاري نقاشي متري در بهمن ماه کردند.
در اين رويداد هنري ضمن آشنايي كودكان و نوجوانان با پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقاشي هاي با موضوعات مختلف از جمله پرچم ايران، شعار نويسي دوران انقلاب ، ورود بنيانگذار جمهوري اسلامي به  مهين اسلامي را در قالب نقاشي به تصوير در آوردند. كاربران كتابخانه در خلق اين اثرهاي زيبا از  رنگ آميزي های جذاب استفاده کردند
گفتني است در پايان اين برنامه ها هر كتابخانه به نقاشان برتر جوايزي اهدا شد.

کلمات کليدي
دهه فجر