فهرست

شهرستان مباركه

در راستاي ترويج فرهنگ حسنه اهداي كتاب و به منظور تامين منابع مورد نيازكتابخانه ها؛ 32 جلد كتاب توسط انتشارات تيرگان به کتابخانه اشراق سرارود اهدا شد در راستاي ترويج فرهنگ حسنه اهداي كتاب و به منظور تامين منابع مورد نيازكتابخانه ها 32 جلدكتاب توسط انتشارات تيرگان به كتابخانه اشراق سرارود اهدا شد.       
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ترويج فرهنگ حسنه اهداي كتاب و به منظور تامين منابع مورد نيازكتابخانه ها و با پيگيري هاي به عمل آمده توسط مسئول كتابخانه، تعداد 32 جلد كتاب توسط انتشارات تيرگان به كتابخانه ي اشراق سرارود اهدا شد.
گفتني است كتابهاي اهدا شده با موضوعات آشنايي با چهره هاي اشعار مختلف به ارزش تقريبي 5 میلیون ريال است كه پس از استعلام و آماده سازي  در دسترس كاربران و مراجعين كتابخانه  قرار گرفت.