فهرست

شهرستان فريدون شهر

در راستای جشنواره «بحار كتاب انوار دانايي 3» اهداي كتب نفیس به كتابخانه ابوالفضل العباس برف انبار در راستای جشنواره «بحار كتاب انوار دانايي 3» 159 نسخه كتاب نفيس به كتابخانه ابوالفضل العباس برف انبار اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان فریدون‌شهر، در راستاي سومین جشنواره «بحار كتاب انوار دانايي» تعداد 159 نسخه كتاب نفيس با موضوعات متنوع به كتابخانه برف انبار اهدا شد.
 اين كتب  به ارزش تقریبی100 میلیون ریال توسط موسسه نمايشگاه فرهنگي ايران و با پيگيري شهرداري برف انبار تهيه و به اين كتابخانه اهدا شد.
گفتنی است شهردار برف انبار با حضور در كتابخانه ضمن تقدير از زحمات كتابداران، طرح جشنواره بحار كتاب را گامي بلند در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و نيز غني نمودن كتابخانه هاي عمومي بويژه در مناطق محروم دانست.  

 
کلمات کليدي
جشنواره اهدای کتاب, اهدای کتاب, بحار کتاب،انوار دانایی, فریدون‌شهر