فهرست

بازتاب اخبار

بخش ناشنوایان کتابخانه عمومی توحید اصفهان راه اندازی شد

بخش ناشنوایان کتابخانه عمومی توحید اصفهان در راستای تکمیل خدمات کتابخانه های عمومی به اقشار مختلف جامعه راه اندازی شد.

جهت رویت بازتاب رسانه ای این خبر بر روی لینک روزنامه نصف جهان  کلیک کنید.