فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه

با حضور دانش‌آموزان آموزشگاه سفير ميمه؛ نشست قصه‌گويي و شعرخواني در كتابخانه امام صادق(ع) ميمه برگزار شد نشست قصه‌گويي و شعرخواني با حضور دانش‌آموزان آموزشگاه زبان سفير ميمه به ميزباني كتابخانه امام صادق(ع) ميمه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با دهه مبارك فجر، نشست قصه‌گويي و شعرخواني به دو زبان فارسي و انگليسي با حضور دانش‌آموزان آموزشگاه زبان سفير ميمه در بخش كودك كتابخانه امام صادق(ع) ميمه برگزار شد.
در اين نشست كه با هدف آشنايي كودكان با كتاب و كتابخانه و با حضور دانش آموزان و مربيان اين آموزشگاه برگزار شد، مربيان به قصه‌گويي و شعرخواني براي كودكان پرداختند.
گفتني است در ادامه اين نشست، دانش آموزان اشعار خود را به زبان‌هاي فارسي و انگليسي خواندند.