فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه

در راستاي جشنواره «بحار كتاب انوار دانايي» صورت گرفت؛ اهداي 106 عنوان كتاب به كتابخانه عمومي روح‌الامين گرگاب 106 عنوان كتاب توسط خير شاهين‌شهري به كتابخانه روح‌الامين گرگاب اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي اداره‌کل كتابخانه‌هاي عمومی استان اصفهان، در راستاي چهارمين جشنواره «بحار كتاب انوار دانايي» و با هدف ترويج فرهنگ حسنه اهداي كتاب به كتابخانه‌ها،  106 عنوان كتاب با موضوعات متنوع و به ارزش تقريبي 100 ميليون ريال توسط جميله شريف‌زاده، نيكوكار شهر شاهين‌شهر، به كتابخانه روح‌الامين گرگاب اهدا شد.
گفتني است ، كتابها پس از استعلام و آماده سازي در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت.