فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه

با هدف ارتقاي توانمندي كاركنان كتابخانه هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه؛ كارگاه‌هاي آموزشي هلال‌احمر ويژه كاركنان اداره كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه برگزار شد كارگاه‌هاي آموزشي هلال احمر با عنوان «آمادگي در برابر مخاطرات» و «حمايت‌هاي رواني و فرهنگي در حوادث و بلايا» ويژه كاركنان اداره كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، با همكاري سازمان هلال‌احمر شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه، كارگاه‌هاي آموزشي هلال احمر با عنوان «آمادگي در برابر مخاطرات» و «حمايت‌هاي رواني و فرهنگي در حوادث و بلايا» با حضور مدرسان اين سازمان، ويژه كاركنان اداره كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه در كتابخانه شهيد دستغيب شاهين‌شهر برگزار شد .
گفتني است در اين دوره كه با هدف آشنايي با اصول ايمني و آمادگي در برابر مخاطرات برگزار شد، كتابداران و كاركنان كتابخانه‌هاي شهرستان حضور داشتند و در پايان گواهينامه آموزشي براي آنان صادر خواهد شد.