فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه

به همت كتابخانه عمومي امام صادق (ع) ميمه؛ مسابقات كتابخواني و نقاشي به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) برگزار شد مسابقات كتابخواني و نقاشي به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) در كتابخانه عمومي امام صادق (ع) ميمه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)، مسابقه كتابخواني از كتاب «‌فاطمه فاطمه است‌» ويژه رده سني بزرگسال و مسابقه نقاشي با موضوع حضرت فاطمه (س)، ويژه رده سني كودك در كتابخانه امام صادق (ع) ميمه برگزار شد .
اين مسابقات با هدف افزايش سطح آگاهي نسبت به سيره و زندگي ام‌الائمه، حضرت فاطمه (س) و با همكاري مدارس منطقه ميمه برگزار شد و در پايان با تقديم هدايايي به برندگان به پايان رسيد .