فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه


با هدف بررسي مسائل كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه؛ جلسه مسئولين كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه برگزار شد جلسه مسئولين كتابخانه‌هاي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه به منظور بررسي مسائل كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان در محل اداره كتابخانه‌هاي شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان ، به منظور بررسي مسائل كتابخانه‎‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه، جلسه مسئولين كتابخانه‌ها با ريیس اداره شهرستان برگزار شد.
در اين جلسه زهرا اسكندري، ريیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان، ضمن تبريك دهه مبارك فجر و قدرداني از زحمات همكاران در كتابخانه‌هاي شهرستان به بررسي مشكلات كتابخانه ها و وضعيت فعلي سه شاخص مهم كتابخانه هاي شهرستان شامل اعضا، امانت و برنامه هاي فرهنگي پرداخت و مطالبی درباره مسائلي چون تدوين شناسنامه فرهنگي كتابخانه ها، برنامه ريزي براي افزايش جذب اعضا، امانت و برنامه هاي فرهنگي بیان کرد.
گفتني است، در اين جلسه مسئولين كتابخانه‌هاي شهرستان نيز به بيان مشكلات كتابخانه‌ها پرداختند و راهكارها و برنامه‌هاي خود در جهت افزايش كيفيت خدمات‌رساني به مراجعين را بيان كردند.