فهرست

گزارش تصويري

برگزاري برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر و ميمه

همزمان با هفته كتاب، كتابخواني و كتابدار، ويژه برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه‌‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر و ميمه برگزار شد.